Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW

Praca została napisana w oparciu o ,,Podsumowanie oceny narażenia zawodowego strażaków” uwzględniającego wyniki opracowania, wykonanego przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi „Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia w Państwowej Straży Pożarnej”.


©1999-2020 Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW Wszystkie Prawa Zastrzeżone. mapa serwisu mapa serwisu redakcja serwisu redakcja serwisu